Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omisia – význam cudzieho slova

opomenutie, vynechanie; trestný čin z opomenutia či zanedbania