Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omnipotencia – význam cudzieho slova

všemohúcnosť, všemocnosť