Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omnia mea mecum porto – význam cudzieho slova

všetko svoje nosím so sebou