Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomastikon – význam cudzieho slova

súpis vlastných mien, najmä v knižnej podobe, s jazykovedným výkladom