Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omnisciencia - význam cudzieho slova

vševedúcnosť