Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omnisciencia – význam cudzieho slova

vševedúcnosť