Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onko- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom nádor, nádorový