Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omnivoria - význam cudzieho slova

schopnosť živiť sa rastlinnou aj živočíšnou potravou, všežravosť