Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onerozita – význam cudzieho slova

zaťaženie právnym záväzkom