Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onerozita - význam cudzieho slova

zaťaženie právnym záväzkom