Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omikron - význam cudzieho slova

hláska zovreté „o“ gréckej abecedy