Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omniprezencia - význam cudzieho slova

všadeprítomnosť