Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omniprezencia – význam cudzieho slova

všadeprítomnosť