Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomastika - význam cudzieho slova

náuka o vlastných menách, onomatológia