Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomastika – význam cudzieho slova

náuka o vlastných menách, onomatológia