Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omnium consensu - význam cudzieho slova

so všeobecným súhlasom