Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omnium consensu – význam cudzieho slova

so všeobecným súhlasom