Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oneiro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom spánok, sen, snový