Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onkológia - význam cudzieho slova

náuka o nádoroch, oblasť medicíny zaoberajúca sa prevenciou, diagnostikovaním a liečbou nádorových ochorení