Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom zhodný, totožný, týkajúci sa človeka