Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homokarpia – význam cudzieho slova

výskyt plodov rovnakého tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi