Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo sapiens – význam cudzieho slova

človek mysliaci - v prírodovedeckom zmysle