Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo sapiens sapiens – význam cudzieho slova

súčasný človek