Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo homini lupus – význam cudzieho slova

človek človeku vlkom