Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homomorfizmus – význam cudzieho slova

v matematike vzťah podobnosti