Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo creator – význam cudzieho slova

človek ako bytosť schopná tvoriť