Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homogamia – význam cudzieho slova

jav pri pohlavnom rozmnožovaní, keď sa častejšie vyhľadávajú partneri so zhodnými vlastnosťami alebo zhodným genotypom; súčasné dozrievanie tyčieniek aj blizien u obojpohlavného kvetu