Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo ludens – význam cudzieho slova

človek ako bytosť hravá, schopná činnosti iba pre radosť z činnosti samej