Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homogenita – význam cudzieho slova

rovnorodosť, homogénnosť