Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo habilis – význam cudzieho slova

najstarší stupeň vývoja človeka