Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

honorabilis – význam cudzieho slova

ctihodný, ceremoniálny titul vysokoškolského profesora, okrem dekana a rektora