Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo erectus – význam cudzieho slova

človek vzpriamený – v prírodovedeckom zmysle