Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homonymum – význam cudzieho slova

súzvučné slovo