Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo faber – význam cudzieho slova

človek ako bytosť schopná niečo vyrábať