Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homo oeconomicus – význam cudzieho slova

človek ako bytosť hospodáriaca