Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homunkulus – význam cudzieho slova

umelý človek podľa stredovekých predstáv