Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homopauza – význam cudzieho slova

vrstva medzi homosférou a heterosférou