Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrotropizmus – význam cudzieho slova

orientovaný pohyb rastlín v smere alebo proti smeru podráždenia v dôsledku vlhkosti