Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hygiena – význam cudzieho slova

zdravoveda; osobná čistota, čistota prostredia; náuka o zdravom spôsobe života; opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty; duševná vyrovnanosť