Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hygrograf – význam cudzieho slova

prístroj na meranie vlhkosti vzduchu