Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hygro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom vlhko, vlhký