Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrotypia – význam cudzieho slova

spôsob fotografickej tlače