Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyperpatia – význam cudzieho slova

zvýšená vnímavosť na rôzne podráždenia