Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hygrofyt – význam cudzieho slova

rastlina prispôsobená životu vo vlhkom prostredí