Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypergalakcia – význam cudzieho slova

nadmerná tvorba mlieka u dojčiacej ženy