Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyperocha – význam cudzieho slova

časť výťažku zo súdnej dražby, ktorá po úhrade všetkých dlhov a záväzkov pripadá dlžníkovi