Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyperodoncia – význam cudzieho slova

vrodená chyba prejavujúca sa nadmerným počtom zubov