Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hymnus, hymna – význam cudzieho slova

slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev