Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hygroskopia – význam cudzieho slova

schopnosť látok pohlcovať vlhkosť a udržiavať ju