Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydroxid – význam cudzieho slova

zlúčenina s funkčnou skupinou, OH