Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypermetropia, hyperopia – význam cudzieho slova

ďalekozrakosť