Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyperosmia – význam cudzieho slova

chorobne zvýšená čuchová schopnosť