Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyperbola – význam cudzieho slova

geometrické miesto bodov, ktorých rozdiel vzdialeností od dvoch pevných bodov je stály; nadsádzka, zveličovanie, prepiaty výraz