Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyper- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom veľký, nadmerný, prebytočný