Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hyenizmus – význam cudzieho slova

neúcta k mŕtvym, využívanie nešťastia iných, surovosť, bezcitnosť, beštialita